අවුරුදු 3 පසුවන ඔබේ දරුවත් ගොත ගසමින් කතා කරනවද?

0
19 තම දරුවා පැකිලීමට පටන් ගන්නා විට, විශේෂයෙන් ඔහු හෝ ඇය මීට පෙර ඉතා පැහැදිලිව හා සුමටව කතා කරමින් සිටියදී දෙමාපියන්ට එය ව්‍යාකූල සහ කනස්සල්ලට පත්විය හැකිය. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම, වයස අවුරුදු 2 ත් 5 ත් අතර පැටවුන් බිහි කිරීම සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ. කුඩා දරුවන්ට කීමට බොහෝ දේ ඇත, සමහර විට ඒ සියල්ල ඉවත් කර ගැනීම දුෂ්කර ය! බිහිරි බව සහ වෙනත් සන්නිවේදන ආබාධ පිළිබඳ ජාතික ආයතනයට අනුව, කුඩා දරුවෙකුට


Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here