ජයසූරිය එන්නත ලබාගත් පදනම ප්‍රශ්න කෙරේ

0
7


jayasuriya-covid19

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය විසින් පසුගිය 18 දින COVID19 එන්නත ලබාගෙන තිබීම හා එය ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම සමාජ මාධ්‍ය තුළ විවේචනයට මාතෘකාවක් වී තිබේ.   Read More>>


Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here