තිහාරියේ ෆුඩ්සිට් ඉදිරිපිට ඊයේ රෑ සිදුවූ මරණීය අනතුර CCTV

0
11නුවර පාරේ තිහාරිය කාර්ගිල්ස් ෆුඩ්සිටි වෙළෙඳසැළ ඉදිරිපිට ඊයේ(28) රාත්‍රියේ සිදුවූ අනතුරකින් කහ ඉර මතින් මාර්ගය හරහා ගමන් කල පුද්ගලයා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

වීඩියෝ – Najeem ( Seagull ) & Mhd Fahik


Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here