නයනක මගෙ චතුරිකා මට ගෙනත් දීපං.. මට පිස්සු වගේ..- ලාබාල පෙම්වතාගේ වීඩියෝවකින් සමාජ ජාලා හෙල්ලේ..

0
21නයනක මගෙ චතුරිකා මට ගෙනත් දීපං.. මට පිස්සු වගේ..- ලාබාල පෙම්වතාගේ වීඩියෝවකින් සමාජ ජාලා හෙල්ලේ..

තම පෙම්වතිය වෙනත් පුද්ගලයෙකු සමග සම යාම හේතුවෙනි දුකට පත් ලාබාල පෙම්වතෙකු හඬාවැටෙමින් මුදා හරින ලද වීඩියෝවක් සමාජ ජාලවල වේගයෙන් සංසරණය වෙමින් ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ එම වීඩියෝවයි.Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here