ප්‍රමුඛ අහාර නිෂ්පාදන ආයතනයක සේවකයන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්

0
11


මෙරට ප්‍රමුකපෙලේ සිසිල් බිම අයිස්ක්‍රීම් මස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ තවත් සැකසු අහර වර්ග නිෂ්පාදනය කරන මෙරට ප්‍රමුඛ පෙලේ සමාගමක සේවකයින් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත වී ඇත.


Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here