වාහන ආනයනයට පනවා ඇති තහනම ඉවත් වෙයි ද?

0
14අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිලිතුරු දෙමින් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියා සිටියේ වාහන ආනයනය සඳහා පනවා ඇති තහනම මේ වසර අවසානය වනවිට ලිහිල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

 


Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here